RUOKINNAN SUUNNITTELU

Säästä rahaa jo tänään!

KAKSI TAPAA REHUKUSTANNUSTEN OPTIMOINTIIN

Tuotostason nosto

  • Tehokkuuden lisääminen vähentää kustannuksia yksikköä kohden
  • Tavoitteena eläinten optimaalinen ravintofysiologinen tila

  • Rehun suhteellisen hinnan alentaminen eläinten tuotoskasvun avulla

  • Optimaalinen ruokinta takaa optimaalisen taloudellisen tuloksen

1

Ruokinnan optimointi

2
  • Taloudellisesti niukoissa olosuhteissa on syytä tarkkailla ravintoaineiden koostumusta / vaikutusta
  • Analysoi yksilön todellinen tarve:

  • Sisältääkö rehuannos liikaa kalliita komponentteja tuotostasoon nähden?

  • Onko annos suuresta väkirehumäärästä johtuen kallis ja samaan aikaan ravitsemuksellisesti epäterveellinen?

Annosten ja seosten optimointiin on useita erilaisia mahdollisuuksia.
Tue nautojesi terveyttä sekä tuotoskykyä kustannustehokkaasti.

OTA YHTEYTTÄ

RUOKINNAN SUUNNITTELU

An Australia Army vehicle worth $74,000 has gone missing after being painted with camouflage.